Voorrede tot een kleine dramaturgie van het internet

Dramaturgie gaat in essentie over de compositie van de dramatische elementen op scène. Internet is een internationaal platform, een scène van sites die zich voortreffelijk leent tot virtuele performances. Performance marketing via internet beroept zich op de mediamix als elementen met targeting van de site als scène.

Dramaturgen zijn creatieve ambachtslui. Zij weten structuren aan te brengen in complexe gehelen. Zij detecteren thema's en tendensen en vertalen dit naar een toegankelijk concept of verhaal. Zij stroomlijnen bewegingen op scène en tekenen trajecten uit. Zij bewaken de kwaliteit van elk inhoudelijk en uitvoerend initiatief.

De echo van Derrida weerklinkt in de bewering dat het internet een intertekstueel weefsel is. Een dramaturgie van het internet vermijdt echter de manifestatie van het internet als enige kenbare werkelijkheid. De kracht en de schoonheid van het internet schuilt juist in het vermogen tot mobilisatie van het massale individu. Getuige hiervan zijn de manifestaties die zonder online weerklank niet hadden plaatsgevonden, bijvoorbeeld de flashmobs van Improv Everywhere.

Van conformistische representatie op een scenische site verschuift de klemtoon naar actuele presentie op een scène van sites. De tegenwoordigheid van de aanbieding, het momentane, unieke karakter van de actie, het gegeven van de gebeurtenis wint ook op internet stilaan aan belang.

... wordt vervolgd (als inleidend luik van het manifest voor e-dramaturgie)

0 reacties:

Een reactie posten

 

Copyright © 2011 Daan Goor Alle rechten voorbehouden

Met de steun van Dramaturgie | Platform